Skolióza

03.06.2011 23:21

Skolióza je chorobné vychýlenie chrbtice nabok. Toto vykrivenie je spojené s rotáciou, otáčaním tiel stavcov okolo dlhej osi na strane vykrivenia. Najčastejšie formy sú veľkooblúková, tzv. C - skolióza a S - skolióza (pravokonvexná hrudníková skolióza s kompenzačným ľavostranným zakrivením v bedrovej oblasti). Stupeň skoliózy sa udáva uhlom zakrivenia. 1. stupeň do 30° , 2. stupeň do 60°, 3. stupeň do 90° a 4. stupeň nad 90°.

Príčiny vzniku:

·  viac ako 80% prípadov predstavuje neznáma príčina ochorenia, tzv. idiopatická skolióza. Väčšinou sa objavuje v detstve vo veku od 10-18 rokov.

·  jednostranné pracovné zaťaženie

·  množstvo prípadov vzniká na genetickom podklade

·  choroby detského veku (rachitída, osteomalácia)

·  zápalové ochorenia chrbtice a okolia

·  pri úrazoch chrbtice a hrudníka

·  po operáciach hrudníka

·  v množstve prípadov vzniká sekundárne popri základnej poruche, napríklad pri poliomyelitíde (detskej mozgovej obrne), vrodených abnormalitách, ráštepe chrtbice alebo progresívnych svalových dystrofiách

Príznaky:

·  zvyčajne bez bolesti

·  jedno rameno sa zdá byť vyššie ako druhé

·  nerovná panva

·  vyčnievajúca lopatka

·  skrátený trup

·  únava po dlhom sedení alebo státí

·  tupá, nevýrazná bolesť alebo dýchacie ťažkosti

Diagnostika:

Diagnóza je založená na fyzikálnom vyšetrení a zhotovení rongenového snímku chrbtice. Snímka chrbtice stanoví stupeň a vážnosť skoliózy a identifikuje ďalšie odchylky, anomálie chrbtice.

Liečba:

·  liečba je určovaná stupňom zakrivenia, typom skoliózy a vekom

·  vytvorenie silného svalového korzetu pravidelným cvičením chrtbtového, dýchacieho a brušného svalstva

·  plávanie, elektrostimulácia svalstva, trakčný korzet

·  zakrivenie chrbtice menšie ako 20° nevyžaduje liečbu. Sledovanie skoliózy je potrebné každých 6 mesiacov

·  chirurgická liečba je odporúčaná při skolióze, ktorej zakrivenie presahujje viac ako 40° z hľadiska korekcie zakrivenia a stabilizácie chrbtice. Chrbtica je ohrozená splývaním stavcov.oučenie pacienta a jeho rodiny

·  chirurgická liečba (synovektómia)