Alergia

03.06.2011 22:42


 

Pojem alergia označuje skupinu chorôb, pri ktorých odpoveď na faktory pôsobiace z vonkajšieho prostredia zapríčiňuje poškodenie orgánov a tkanív a vyvoláva zápaly alebo poruchy funkcie. Spúšťacím mechanizmom sú cudzorodé antigény tzv. alergény. Klinické prejavy závisia od postihnutého orgánu a tkaniva. Alergické choroby sa klasifikujú podľa typu imunologického mechanizmu. Ako alergén sa označuje ktorýkoľvek antigén schopný vyvolať alergiu. Ako synonymum alergie sa používajú pojmy hypersenzitivita a precitlivenosť.

Príčiny vzniku:

·  genetická predispozícia

·  potraviny

·  peľ, prach, srsť zvierat

·  trávy, roztoče

·  kozmetika

·  zmeny počasia

·  poštípanie hmyzom

·  chemikálie

·  lieky

Príznaky:

·  červené, svrbivé vyrážky, žihľavka

·  začervenanie

·  bolesť hlavy

·  nádcha, upchatie nosa

·  kŕče v bruchu

·  sťažené dýchanie, sipot, kašeľ

·  horúčka

·  opuchnutý jazyk, opuch okolo očí a pier

·  pokles tlaku

·  porucha vedomia

Diagnostika:

Stanovenie diagnózy sa začína odobratím anamnézy, ktorá je zameraná na zisťovanie alergénov v pracovnom a domácom prostredí. Ďalej využívame klinický obraz, laboratórne základné a osobitné vyšetrenia. Vykonávajú sa rutinné a špeciálne testy na koži (epikutánne, prick test, skarifikačné, intradermálne, imunologické testy bunkovej a humorálnej imunity,...), v krvnom obraze sa zisťuje eozinofília.

Liečba:

Všeobecné princípy:

  • odstránenie alergénov z prostredia
  • vylúčenie kontaktu chorého s prostredím, v ktorom sa nachádza alergén
  • vylúčenie nežiaducich zložiek potravín, na vitamíny bohatá strava
  • adekvátna fyzická aktivita
  • klimatická liečba (prímorské alebo vysokohorské prostredie)

Medikamentózna liečba:

  • antihistaminiká
  • glukokortikoidy
  • bronchodilatanciá
  • Špecifická imunoterapia, desenzibilizácia