Migréna

03.06.2011 23:05

Migréna je chronické záchvatovité ochorenie, charakterizované atakmi pulzujúcej bolesti hlavy (prevažne na jednej strane) strednej alebo ťažkej intenzity, trvajúce obvykle 4-72 hod. V 90 % prípadov je sprevádzaná nauzeou, pocitom na zvracanie, v 30 % zvracaním. Súčasťou záchvatov je precitlivelosť na vonkajšie podnety ako svetlo alebo zvuk. Záchvaty migrény bývajú sprevádzané i množstvom veľmi nepríjemných vegetatívnych príznakov (vyššie spomínané vracanie a nauzea, bledosť pokožky, potenie) a v neposlednej rade i úzkosťou. Medzi jednotlivými záchvatmi bolesti je pacient úplne zdravý, bez ťažkostí. Migréna má niekoľko typov: migréna bez aury (najčastejší typ - 80 %), migréna s aurou (aura predstavuje predzvesť záchvatu, typická aura sa rozvíja v priebehu 5-20 minút a odoznieva do 60 minút. Môže byť zraková, čuchová, motorická alebo senzitívna), komplikácie migrény - chronická migréna (viac ako 15 dní do mesiaca po dobu dlhšiu ako 3 mesiace,), status migrenózus (záchvat trvajúci dlhšie ako 72 hodín), perzistujúca aura bez migrenózneho infarktu, migrenózny infarkt.

Príčiny vzniku:

Za kľúčovú príčinu migrény sa považuje porucha rovnováhy serotonínu a jeho účinkom na krvné cievy. Zvyšuje priepustnosť steny ciev pre určité látky. Dochádza k úniku látok z krvnej cievy do okolitého tkaniva, kde tieto látky spôsobujú dráždenie receptorov bolesti. Okrem toho serotonín vyvoláva uvoľnenie prenášačových látok, ako napr. prostaglandínov, ktoré v mozgu vedú k vazokonstrikcii, t.j. k zúženiu ciev, a mimo mozgu k vazodilatácii, t.j. k rozšíreniu ciev. Vazodilatácia v žalúdočno-črevnom trakte by mohla byť u mnohých pacientov s migrénou zodpovedná za nevoľnosť a zvracanie. Ďalšími vyvolávajúcimi faktormi môžu byť:

  • vrodená predispozícia
  • stres (práca, choroba, nedostatok spánku)
  • citové problémy v rodine, v práci, zmena zamestnania úzkosť
  • hormonálne zmeny, znížená glukóza v krvi
  • podmienky prostredia (silné osvetlenie, tabak, parfémy, počasie, zmena tlaku)
  • niektoré jedlá a nápoje (syr, čokoláda, orechy, alkohol, káva, ...)

Príznaky:

·  bolesť hlavy na jednej strane

·  bodavá, pulzujúca bolesť

·  pocit na vracanie, vracanie

·  dvojité videnie, rozmazané videnie, rozmanité zrakové vnemy (žiarivé body, útvary..)

·  závraty

·  hnačka, zápcha

·  precitlivelosť na svetlo a zvuk

Diagnostika:

Medzi základné vyšetrenia patrí odobratie anamnézy a klinické vyšetrenie. Dôležitý je opis záchvatov bolestí hlavy a telesné neurologické vyšetrenie. Stanoveniu diagnózy napomáha tiež vyšetrenie krvi, lumbálna punkcia, CT, MR, röntgen a EEG (elektroencefalografia).

Liečba:

Úspešná terapia často roky trvajúcej migrény sa nedá dosiahnuť v krátkom čase. Dlhodobo sa dá úspech docieliť najskôr kombináciou medikamentóznych opatrení a opatrení bez liekov. Spôsob liečby sa orientuje podľa rozsahu migrény; vyliečenie však nie je vždy možné, dá sa však docieliť účinné potlačenie prejavov. Pri terapii napokon ide o zmiernenie symptómov.

Všeobecné zásady:

·  studené obklady, ktoré zmierňujú bolesť

·  utiahnutie do tmavej miestnosti pre vylúčenie vzruchov

·  spánok

·  ovplyvnenie spúšťacích faktorov

·  pravidelný rytmus spánku a bdenia

·  natrénovanie metódy prekonávania stresu

Medikamentózna liečba:

·  Antiemetikum (liek proti vracaniu) na zlepšenie vegetatívnych sprievodných symptómov - ako napr. nevoľnosť

·  analgetiká, čiže vlastné prípravky proti bolesti (Acylpirín, Paracetamol, Ibuprofen)

·  triptány, ergotamíny