Nádchy

03.06.2011 23:09

Nádcha je ochorenie ktoré sa prejavuje predovšetkým znížením kvality až znemožnením dýchania cez nos. Nádcha má viacero príčin a z nich vyplývajúcich možností prejavov. Nádchu delíme podľa spôsobujúceho faktora na alergickú a nealergickú a na stavy nádche podobné.

Alergická nádcha postihuje približne 10 % obyvateľstva

Príčina:

Tento druh nádchy je spôsobovaný alergénmy (molekuly vyskytujúce sa v našom životnom prostredí), ktoré po vniknutí do nosa spôsobujú šokovú reakciu nosovej sliznice. Často ide o rodinnú predispozíciu k alergickej reakcii. Podľa dĺžky trvania príznakov môže byť alergická nádcha inermitentná (trvá menej ako 4 dni za týždeň, alebo menej ako 4 týždne) alebo perzistujúca (trvá viac ako 4 dni za týždeň a viac ako 4 týždne).

Nealergické nádchy

Akútna nádcha (rinitída) sa prejavuje zhoršením dýchania cez nos, zvýšeným výtokom z nosa, pocitom svrbenia, šteklenia, kýchaním, oslabením až stratou čuchu a prípadne aj zápalom (sčervenaním) očných spojiviek.

Príčina akútnej nádchy

Najčastejšie ide o vírusovú infekciu spôsobenú najmä rinovírusmi (skupina pikornavírusov), ale aj inými typmi vírusov (adeno-, reo-, entero-, coronavírusy, atď.). Inkubačná doba pri infekcii rinovírusmi je 1-3 dni. Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Symptomatická akútna rinitída vzniká pri infekčných chorobách (osýpky, šarlach, detská obrna, infekčná mononukleóza a iné). Vazomotorická nádcha sa vyskytuje pomerne často počas celého roka.

Príčina

Neurovaskulárna vegetatívna porucha nosovej sliznice (prevaha parasympatiku). Pre nerovnováhu vo vegetatívnom (autonómnom, teda vôľou neovládonom) nervovom systéme dochádza k zvýšeniu prekrvenia a tým opuchu nosovej sliznice spojenenj so zvýšenou tvorbou hlienu.

Chronická nádcha

Termín chronickej nádchy používame ako súhrnný názov pre chronické dráždivé alebo zápalové zmeny nosovej sliznice, v dôsledku ktorých dochádza k jej nevratnému poškodeniu -zvýšené prekrvenie, opuch alebo hyperplázia tkaniva najmä v oblasti nosových mušlí, prípadne naopak, vysušenie sliznice spojenej s tvorbou príškvarov.

Príčina

Príčina hronickej nádchy môže byť pretrvávanie akejkoľvek dráždivej, či zápalovej príčiny (napríklad infekcia, alergia, toxické vonkajšie prostredie...). Pri rozhovore s pacientom sa zistí viacero škodlivín. Pri prednej a zadnej rinoskopii možno vidieť tmavočervenú až livídne sfarbenú, zhrubnutú sliznicu, najmä na nosových mušliach.