Zlomeniny /fraktúry/

03.06.2011 23:29

Takéto ťažkosti sú väčšinou spôsobené zlomením kosti, ale môže byť spôsobená aj zlomením chrupavky

·         Zlomeniny majú 5 znakov:

1.      Lokalizovaná bolesť, citlivosť v mieste zlomeniny (bolesť v presnom bode zlomeniny)

2.      Opuch

3.      Krvácanie do kože v oblasti zlomeniny

4.      Krepitácia (praskavý zvuk počuteľný pri pohybe)

5.      Porucha funkcie

·         Na rtg snímku je zlomenina zvyčajne viditeľná, aj keď veľmi malé zlomeniny nemusia byť viditeľné. Pre diagnostikovanie skrytej zlomeniny (okultná zlomenina) sa rentgent zopakuje o niekoľko dní až týždňov a toto vyšetrenie ukáže líniu fraktúry, pretože kosť začne zrastať.

·         Skrytá zlomenina je predmetom obáv, lebo chýbajú príznaky zlomeniny.

·         Fragmenty kosti sa môžu do seba silou zranenia zasunúť, pri čom nebude vidieť líniu fraktúry.

·         Zlomeniny chrupaviek sú viditeľné veľmi ťažko (najmä ak sa týkajú len chrupaviek a nie sú spojené so zlomeninou kosti)

Príznaky:

Bolesť a deformácie v mieste zlomeniny, strata pohyblivosti poškodenej časti tela.

Príčiny vzniku:

·         Fraktúry sú obyčajne najočakávanejšie zranenia.

·         Môžu vzniknúť spontánne - bývajú spôsobené chorobou a nazývajú sa patologické fraktúry. Môžu vznikať demineralizáciou kostí a stratou iných dôležitých substancií alebo vznikom cýst a iných útvarov v kostnom tkanive. Patologické zlomeniny často vznikajú v miestach nadmerného zaťaženia kosti. U detí môžu byť prejavom rozvíjajúceho sa ochorenia.

Diagnostika:

·         rtg postihnutej časti tela

Rizikové faktory:

·         Športovci, hlavne atléti

·         Manuálna práca

·         Choroby kostí – napr. malé benígne cysty spôsobujúce patologické zlomeniny u detí

Liečba:

·         Fraktúra znamená rozštiepenie alebo oddelenie časti kosti v mieste zranenia. Spôsobuje deformácie a fragmenty môžu byť nesprávne orientované. Liečba spočíva v usporiadaní kostí do fyziologickej polohy s následnou fixáciou (sadra, extenzia).

·         Pri niektorých zlomeninách, kde sa deformácie nedajú napraviť (napr. pri zlomenine palca na nohe, sa používajú jednoduché metódy uloženia fragmentu na správne miesto. "Buddy-taping," je jedna z metód, pri ktorej je zlomený prst priputaný (ťahaný) páskou k susednému prstu. To však nebráni pohybu, iba ho limituje.

·         Niekedy je nutný chirurgický zásah

Komplikácie:

·         Komplikácie sú spôsobené neliečením alebo oddialením liečby

·         Deformácie

·         Infekcie